Svrha, vizija i misija

Naša svrha

Da podržimo zdrav razvoj i zdrave životne navike svih generacija.

Naša vizija

Da zdravu i prirodnu hranu najvišeg kvaliteta učinimo dostupnom širom sveta.

Naša misija

Da uvek budemo prvi izbor naših potrošača, kupaca i poslovnih partnera.

 

Kvalitet i bezbednost

Od samog početka smo sebi postavili visoke standarde proizvodnje i time se opredelili za odgovoran pristup po pitanju kvaliteta i bezbednosti hrane. U svakom delu našeg proizvodnog procesa, pre svega posebnu pažnju posvećujemo očuvanju zdravstvene ispravnosti naših proizvoda, u skladu sa međunarodno propisanim standardima.

Sa velikom odgovornošću se odnosimo prema kontroli kvaliteta. U sastavu naše fabrike posluju fizičko-hemijska i mikrobiološka laboratorija koje imaju najsavremeniju opremu. Vršimo strogu kontrolu ulaznih sirovina, materijala, kontrolu proizvodnog procesa, kao i kontrolu gotovih proizvoda.

downloadQuality policy and product health safety

downloadPolitika kvaliteta i zdravstvene bezbednosti proizvoda

Proces proizvodnje

BRIGA O ZDRAVOM ODRASTANJU NAŠIH MALIŠANA JE MNOGO VIŠE OD PROIZVODNJE DEČJE HRANE

Paneli čistih soba

  • Ceo proizvodni prostor, laboratorija i logistički hodnici su uređeni po standardima panela čistih soba.
  • Čiste sobe predstavljaju visoke standarde čistoće i higijene odnosno potpuno odsustvo nečistoće.
  • Takvi uslovi potrebni su u operacionim salama, farmaceutskim postrojenjima i objektima za proizvodnju mikro-elektroničkih komponenti.

Ukus visokog kriterijuma

Roditelji danas često kontrolišu šta deca gledaju na internetu, s kim se druže i šta rade – ali, da li je poznato kakvu kontrolu prolaze namirnice koje mališani sa zadovoljstvom konzumiraju? Odgovor je – veoma strogu. Naravno, i u drugim prehrambenim sektorima postoji provera kvaliteta, Ipak, ovde se radi o ishrani dece u ranom detinjstvu koja je kamen temeljac za dugotrajno zdravlje i pravilan rast i razvoj. Namirnice koje ulaze u Nutrino proizvode prolaze najrigorozniju kontrolu, izuzetno stroge standarde za dijetetsku (dečju) hranu prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda koji su znatno stroži nego za konvencionalne proizvode koji se mogu naći u prodavnicama ili na pijaci. Jedan od dobrih primera koji ovo dokazuje je prikaz sadržaja nekih od pesticida i metala na primeru konvencionalne jabuke, breskve i maline. Ovakva sirovina nikada ne bi pronašla svoj put do dijetetskog proizvoda namenjenog bebama i deci.

Da iza svojih reči stojimo, od izuzetne važnosti nam je da se i oni koji najbolje znaju značaj pravilne i kvalitetne ishrane deteta uvere u poštovanje svih važnih standarda koji se tiču zdravstvene ispravnosti proizvoda i svih prethodnih procesa.

Zato Baby Food Factory nekoliko puta godišnje organizuje posetu pedijatara iz cele Srbije.